Detail článkuDomovská stránka

Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti

Jak se Denní stacionář Česká Lípa stará o klienty s mentálním a kombinovaným postižením, přiblížilo veřejnosti jeho vedení ve čtvrtek 5. září na dnu otevřených dveří v Hradecké ulici. Na akci, nazvanou Den stacionáře aneb Jsme tak trochu jiná partička, přijel také náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda.

Stacionář spadá pod Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvkovou organizaci Libereckého kraje. Vedení organizace připravuje Den stacionáře pravidelně každý rok, a také letos jej navštívilo několik desítek lidí. Jak uvedla ředitelka Ilona Hummelová, protože se její organizace stará o uživatele z celého Českolipska, sjíždějí se na akci zájemci z celého bývalého okresu. „Rodiče dětí se přesvědčí, jak se o jejich ratolesti staráme a jakým způsobem se snažíme je zapojovat do běžného života,“ zdůraznila ředitelka Hummelová.

 

V tvůrčích dílničkách si mohli návštěvníci sami vyzkoušet svou šikovnost. Zhlédli také vystoupení uživatelů Denního stacionáře, a současně se dozvěděli bližší informace o činnosti spolku onkologických pacientů a jejich přátel - Českolipská Vesna. Na závěr Dne stacionáře vystoupila českolipská taneční skupina Tutti Frutti, složená z dětí a dospívajících mladých lidí.

 

„Je dobře, že se stacionář takhle pravidelně otevírá veřejnosti. A že se mohou nejen rodiny současných uživatelů, ale i případní noví zájemci na vlastní oči přesvědčit, jak zařízení funguje a co všechno pro své klienty dělá,“ podotkl náměstek hejtmana Pavel Svoboda.

 

Stacionář poskytuje denní službu lidem s mentálním a kombinovaných postižením. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 7 do 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, a jejichž momentální stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Stacionář je zaměřen na zdokonalování dovedností uživatelů a na případné získávání nových dovedností. K tomu vede řada aktivit ve tvůrčích a pohybových dílnách a při sportovních akcích. Kapacita stacionáře činí 45 osob.

 • Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti
  Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti
 • Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti
  Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti
 • Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti
  Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti
 • Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti
  Českolipský Denní stacionář se znovu představil veřejnosti