Detail článkuDomovská stránka

Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři

Seminář, nazvaný Domácí násilí a jeho vliv na vývoj dítěte, pořádalo v úterý 15. října na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace Libereckého kraje. Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana pro sociální oblast Pavla Svobody a byla určena sociálním pracovníkům, příslušníkům městské a státní policie, a pediatrům z celého kraje.

O současném vývoji v ochraně dětí, v jejichž rodinách vládne domácí násilí, promluvila ke zhruba dvěma stovkám posluchačů MUDr. Jaroslava Lukešová, ředitelka Dětského centra při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze - Krči. Zdůraznila, že domácí násilí přibývá úměrně s tím, jak rostou sociálně nebezpečné jevy ve společnosti - alkoholismus, drogy, kriminalita, ale i chudoba a exekuce. Týrané, zneužívané nebo zanedbané děti dospívají bez vzoru fungování rodiny. Tento syndrom nejenže ohrožuje jejich vývoj, ale také budování mezilidských vztahů v dospělém věku, včetně výchovy vlastních dětí.

 

„U nás roste druhá generace dětí z rodin, kde se vyskytovalo domácí násilí. Je to druhá generace dětí, která nepoznala mateřskou lásku a fungující rodinné vztahy. V našem dětském centru se setkáváme dokonce s dětmi, které neznají datum narození vlastních rodičů, natož aby měli přehled o tom, kolik mají sourozenců a kde tito žijí. Máme zkušenosti i s tím, že mateřskou lásku někdy těmto dětem nedokáže dát ani pěstounská rodina,“ zdůraznila MUDr. Jaroslava Lukešová. „Domácí násilí berou děti z nefungujících rodin jako model toho, jak to v rodinách chodí. Pokud se jim nedostane odborné pomoci, v dospělosti sami ubližují svým nejbližším nebo si hledají agresívního a despotického partnera,“ dodala.

 

Seminář připravilo Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK ve spolupráci s Intervenčním centrem Liberec. Posluchači dostali prostor k otázkám a diskusi o daném tématu. Na začátku krátce pozdravil přítomné také náměstek hejtmana Pavel Svoboda, který všem popřál, aby se jejich pomoc dětem, které ohrožuje domácí násilí, byla co nejúspěšnější.

 

„Násilí v rodině je smutné téma. Pokud se vyskytne, ubližuje všem zúčastněným, a v důsledku je nebezpečné i pro celou společnost. Přitom probíhá skrytě, za zavřenými dveřmi. Hlavní obětí bývají právě děti. A to nemusejí být přímo terčem násilného chování, stačí, že jsou jeho svědky,“ poznamenal Pavel Svoboda. „Dospělý člen rodiny vždycky šanci, jak domácímu agresorovi uniknout. Dítě žádnou možnost nemá, je závislé na rodičích. Proto je potřeba, aby si změn chování dítěte více všímali učitelé, příbuzní, sousedé, případně sociální pracovníci, a ti udělali všechno pro to, aby dítěti ohroženému domácím násilím pomohli,“ doplnil.

 

Dětské centrum Thomayerovy nemocnice poskytuje komplexní odbornou, zdravotní, výchovnou a psychologickou péči, sociální poradenství a krizovou intervenci dětem ohroženým prostředím (drogy, fetální alkoholový syndrom, fetální alkoholový efekt, syndrom týraného dítěte, dále dětem s různým typem postižení a také matkám kojícím, těhotným nebo nezletilým, které se akutně nacházejí v těžké situaci, nebo matkám, které jsou závislé na návykových látkách a jsou motivovány k léčbě.

 

Dětské centrum k dispozici dvanáct rodinných buněk, jednu garsoniéru, dva zácvikové byty, dvě standardní oddělení, 25 lůžek okamžité pomoci a malou mateřskou školku pro deset dětí. Celková kapacita centra je 140 lůžek. Historie centra sahá do roku 1909, kdy bylo v Krči vybudováno Sanatorium Dr. Jana Šimsy. Býval zde v minulosti i sirotčinec, kojenecký ústav a dětský domov. Po celou svou historii si tak celý areál uchoval své původní poslání.

 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
 • Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři
  Dětí ohrožených domácím násilím neubývá. Spíš naopak, zaznělo na semináři