Detail článkuDomovská stránka

Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality

Sociálně vyloučené lokality představují pro jejich okolí bezpečnostní riziko. Předcházet mu je možné jen co nejúčinnějším začleňováním lidí z ghett do většinové společnosti. O tom hovořili odborníci na semináři ve středu 6. listopadu na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje. Semináře s názvem Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách se zúčastnil také náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Celodenní seminář připravil Liberecký kraj spolu s Agenturou pro sociální začleňování a Krajským ředitelstvím Policie ČR v Libereckém kraji. Seminář byl určený všem, kteří se zabývají prací v sociálně vyloučených lokalitách, sociálním pracovníkům, dále zástupcům policie, obcí nebo neziskových organizací.

 

Martin Chochola z Agentury pro sociální začleňování ve své prezentaci zdůraznil, že důležitou roli mají ve vyloučených lokalitách asistenti prevence kriminality. Ti v dané lokalitě dohlížejí nad veřejným pořádkem, nad bezpečností dětí, hlídkují u barů a heren a pomáhají při řešení dalších sociálních problémů. „Podle statistik se v roce 2006 v celém Libereckém kraji nacházelo 26 rizikových lokalit. V následujících osmi letech stoupl jejich počet na 48, odhadem se třemi čtyřmi tisíci osob. V samotném městě Liberci bylo napočítáno v roce 2016 sedm sociálně vyloučených lokalit a jedenáct rizikových lokalit s tím, že tisícům lidi hrozí sociální vyloučení v důsledku nedostupnosti sociálního bydlení,“ připomněl Martin Chochola.

 

V rizikových lokalitách často končí lidé, bojující s chudobou a s dluhy. K prosinci roku 2018 bylo jen ve městě Liberci 12,13% procent obyvatel v exekuci. V kraji bylo postiženo minimálně jednou exekucí téměř 41 tisíc osob. Postupně s rostoucími náklady na bydlení chudnou i senioři. Přes 3.300 seniorů nad 65 let bylo ke konci roku 2018 v exekuci.

 

Seminář seznámil účastníky také se současnými trendy integrace národnostních menšin. Rizikové lokality stupňují napětí ve společnosti, posilují sklony k rasismu a xenofobii. Liberecký kraj proto před lety podepsal s Agenturou pro sociální začleňování Memorandum o spolupráci, které je pravidelně obnovováno. Spolupráce pomáhá v boji s chudobou, v prevenci kriminality, v hledání bydlení a práce pro lidi ze sociálně slabých skupin a při dluhovém poradenství.

 

„Prevence mnoho podob. Důležité je podchytit děti, které se v sociálně vyloučeném prostředí rodí a přebírají modely chování od svých rodičů. Ukázat jim, že existuje i jiný život, než jaký znají z domova. A že jim život většinové společnosti co nabídnout. Je potřeba stále ukazovat kladné vzory, hrdiny jejich komunity, kteří překonali handicap svého původu a sklízí úspěchy v umění nebo ve sportu,“ poznamenal náměstek Pavel Svoboda. „Liberecký kraj vloni poprvé vyčlenil ze svého rozpočtu 1 milion korun na podporu začleňování národnostních menšin. Stejnou částku jsme na integraci dali také letos a dáme ji i v příštím roce,“ dodal.

 

 • Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
  Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
 • Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
  Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
 • Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
  Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
 • Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
  Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
 • Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
  Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
 • Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality
  Odborníci se sešli nad riziky, která nesou sociálně vyloučené lokality