Kraj ocenil nejlepší pečovatelky a pečovatele

Vydáno: 14.10.2019

Pomáhají těm, kteří se už nemohou o sebe postarat sami. Podporují je také svou schopností naslouchat a úsměvem. Pečovatelky a pečovatelé zasvětili svůj pracovní život druhým. Deset významných osobností z jejich řad nyní ocenil Liberecký kraj v rámci soutěže Pečovatelka roku 2019. Během Oslav Mezinárodního dne seniorů jim v Kulturním a společenském centru Lidové sady Liberec v sobotu 12. října za jejich práci poděkovali statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová a náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

Zaměstnanci úřadu věnovali potřebným na 180 pytlů staršího šatstva

Vydáno: 11.10.2019

Své podzimní kolo má za sebou na Krajském úřadu Libereckého kraje sbírka staršího šatstva pro sociálně slabé, nazvaná „Dejte věcem druhou šanci“. Sbírku organizuje odbor sociálních věcí pod patronací náměstka hejtmana Pavla Svobody. V pátek 11. října se podařilo nashromáždit na 180 pytlů staršího oblečení, hraček a drobností do domácnosti.

 

Seniorům v České Lípě zpíval Bohuš Matuš i písně Karla Gotta

Vydáno: 9.10.2019

Druhým městem, v němž Liberecký kraj připravil Oslavy Mezinárodního dne seniorů, se stala v úterý 8. října Česká Lípa. Kulturní odpoledne zpestřil v Jiráskově divadle koncert populárního zpěváka Bohuše Matuše a žáků místní Základní umělecké školy. V hledišti divadla usedli také starostka České Lípy a statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová a náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda, pod jehož záštitou se oslavy dne seniorů konají.

 

Zpěvák Stanislav Hložek odstartoval oslavy svátku seniorů

Vydáno: 3.10.2019

Děti z jablonecké Základní umělecké školy a známý zpěvák Stanislav Hložek odstartovali v úterý 1. října v Městském divadle v Jablonci nad Nisou letošní Oslavy Mezinárodního dne seniorů. Kulturní odpoledne pro ty, co už něco pamatují, připravil k jejich svátku v průběhu měsíce října Liberecký kraj podobně jako vloni v pěti městech regionu. Série zábavných pořadů se koná pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Pavla Svobody.

 

Jubileum slavily všechny tři vily domova důchodců

Vydáno: 2.10.2019

Vila Albert, vila Daniela a vila Rozálie, budovy Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem, ožily v pátek 27. září nevídaným ruchem. Všude se slavily šedesátiny domova. Pogratulovat přijeli také zástupci dalších domovů pro seniory, zřizovaných Libereckým krajem. Strom, který bude připomínat jubileum domova, zasadil na zahradě před vilou Albert náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda.

 

Říjnový Týden náhradního rodičovství pomůže najít nové pěstouny

Vydáno: 30.9.2019

Zvýšit zájem o vykonávání pěstounské péče je cílem už třetího ročníku kampaně Týden náhradního rodičovství. Kampaň pořádá Liberecký kraj spolu s dalšími členy pracovní skupiny v několika městech regionu v týdnu od 7. do 11. října. Záštitu nad akcí, jejíž hlavní páteří budou besedy s odborníky a pěstouny, převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

Kulatý stůl se zaměřil na předpojatost k národnostním menšinám

Vydáno: 25.9.2019

Už II. zasedání odborného kulatého stolu připravila na středu 25. září Koalice romských reprezentantů České republiky. Kulatý stůl se uskutečnil v budově Krajského úřadu Libereckého kraje pod záštitou náměstka hejtmana pro sociální oblast Pavla Svobody. Ten si také část příspěvků osobně vyslechl.

 

Senioři z několika domovů prožili v Pasekách příjemné odpoledne

Vydáno: 23.9.2019

Obyvatelé z několika krajských domovů pro seniory a zdravotně postižené se sjeli v pátek 20. září do Domova důchodců Jablonecké Paseky pobavit se na Podzimní zahradní slavnosti. Odpoledne zaplnil kulturní program i sportovní soutěže, a nechybělo ani opékání špekáčků. Seniory přijel do Pasek pozdravit také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda. A neodjel s prázdnou – na památku dostal tričko se znakem domova, které senioři vlastnoručně pomalovali.

 

Jubilantce popřál ke stým narozeninám takřka celý domov důchodců

Vydáno: 20.9.2019

Jako velkou slavnost pojalo vedení Domova důchodců ve Velkých Hamrech sté narozeniny paní Marie Reslové. Zahrát jubilantce přijela ve čtvrtek 19. září hudební skupina Kapelníci ze Zásady, a během slavnosti si s ní přiťuklo takřka padesát obyvatel domova. Mezi gratulanty nechyběl ani náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

Sociálním službám kraj rozdělí dalších 41 milionů korun

Vydáno: 18.9.2019

Sumu přes 41 milionů korun poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí Libereckému kraji na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Rada kraje v úterý 17. září schválila přerozdělení této částky mezi celkem 106 sociálních služeb. Z tohoto počtu 38 služeb poskytují krajské příspěvkové organizace, což jsou domovy pro seniory, zařízení pro zdravotně postižené a Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje.

 

Strana výpisu

4 ...