Detail článkuDomovská stránka

V pomoci potřebným jde Liberecký kraj správnou cestou

Už více než dva roky současného volebního období je ČSSD pevnou součástí vedení Libereckého kraje. Pro sociální demokracii byla vždy starost o zdravotně postižené, seniory, rodiny s dětmi nebo sociálně slabé prioritou. Proto logicky v koalici zastáváme post náměstka hejtmana LK pro sociální oblast.

 Polovinu času, který nám k práci v zastupitelstvu Libereckého kraje dali naši voliči, máme za sebou. Diskuse v koalici nebývá někdy jednoduchá.Přesto se nám daří postupně plnit, co jsme si před volbami předsevzali. Máme štěstí, že vládneme v době hospodářského růstu. Dokážeme tak najít peníze i na aktivity, kde by se, pokud bychom měli recesi, spíš škrtalo.

 

Pokračujeme s pomocí státních dotací v další transformaci některých krajských pobytových zařízení pro zdravotně postižené. Cílem je přestěhovat část handicapovaných klientů z budov ústavního typu do malometrážních bytů, kde budou žít v rodinnějším prostředí a budou vedeni k větší samostatnosti. Současně posilujeme terénní služby, aby méně pohybliví senioři nebo zdravotně postižení lidé mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.

 

Dokázali jsme o desítky milionů korun navýšit finance, o které každý rok žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na zajištění sociálních služeb. Současně se rok od roku zvyšuje příspěvek na podporu sociálních služeb i od Libereckého kraje. Považujeme za velmi důležité, aby se pomoci dočkal každý, kdo ji potřebuje, i v odlehlých místech Libereckého kraje. Daří se nám stabilizovat síť sociálních služeb tak, aby byla dlouhodobě udržitelná a neměnila se každé volební období.

 

Vedle výstavby nových domovů pro postižené se soustředíme také na domovy pro seniory, které spravuje Liberecký kraj, a jejichž kapacita nestačí. Pokračujeme v postupné modernizaci domovů důchodců a jejich vylepšování, aby se v nich klientům lépe žilo.

 

Více jsme se zaměřili na dosud soběstačné a aktivní seniory. Ti tvoří 90% všech penzistů v kraji. Rozšířili jsme oslavy Mezinárodního dne seniorů, spolufinancujeme řadu volnočasových aktivit klubů seniorů a přispíváme na činnost krajských poboček seniorských organizací. Žít aktivně a zajímat se o dění kolem sebe, to je nejlepší lék proti stárnutí.

 

Nezapomínáme ani na mladou generaci, na podporu rodin s dětmi. Současněse zaměřujeme na vyhledávání náhradních rodičů pro děti, které vyrůstají v dětských domovech. Nových pěstounů se hlásí stále velmi málo. Právě jim je určena naše kampaň „Mít domov a rodinu, samozřejmost nebo vzácnost?“. Pomáháme také lidem, kteří propadli některé závislosti – na drogy, hazardu nebo alkoholu. Současně podporujeme projekty, pomáhající národnostním menšinám a lidem, ohroženým sociálním vyloučením.

 

Je toho ještě hodně před námi. Věřím, že i v případě zpomalení hospodářského růstu bude pomoc sociálně slabým patřit mezi hlavní cíle Libereckého kraje. Sociální politika kraje se ubírá správným směrem.

 

Mgr. Pavel Svoboda

  • V pomoci potřebným jde Liberecký kraj správnou cestou
    V pomoci potřebným jde Liberecký kraj správnou cestou