KDO JSEM

Jméno a příjmení:      Mgr. Pavel Svoboda
Datum narození:  4. 12. 1978

 

VZDĚLÁNÍ

1985-1993  Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou
1993-1997 Gymnázium U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou
1997-2002 Právnická fakulta ZČU v Plzni
kvalifikace:  advokát
znalost cizích jazyků: angličtina a němčina

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

3/2003 – 4/2004           Městský úřad v Jablonci nad Nisou – referent právního oddělení
4/2004 – 6/2006  Městský úřad v Jablonci nad Nisou – vedoucí majetkoprávního oddělení
7/2006 – 8/2009 vedoucí pobočky Pozemkového fondu ČR v Liberci
9/2009 – 1/2012 advokátní koncipient v AK JUDr. Jaroslava Sokola
od 1/2012 – 11/2014 advokát
od 11/2014 – 12/2016 statutární náměstek primátora pro humanitní oblast
od 11/2016 –  11/2020 náměstek hejtmana pro rezort sociálních věcí
od 11/2020 - doposud Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - tajemník


ZÁLIBY
Cestování a poznávání památek velkých měst; historie; astronomie; četba; divadlo; hudba; rekreačně sport


POLITICKÁ KARIÉRA

vstup do ČSSD v roce 2009
statutární místopředseda OVV ČSSD Jablonec nad Nisou                                                                                                                                                        
člen KVV ČSSD Libereckého kraje
člen ÚVV ČSSD
člen předsednictva ČSSD
statutární náměstek primátora Jablonce nad Nisou
náměstek hejtmana Libereckého kraje

 

MOJE NÁZORY
Mám silné sociální cítění. Jsem přesvědčený o tom, že nejdůležitějším v naší republice je dlouhodobý sociální smír. Proto jsem si zvolil Českou stranu sociálně demokratickou, je nejblíže mému smýšlení.