Lidé se na semináři dozvěděli, jak ještě mohou zvířata uzdravovat lidi

Vydáno: 24.5.2018

Už řadu let se nevyužívají jako terapeutičtí pomocníci pro postižené děti nebo seniory jenom psi. Jako terapeuti pro zlepšování fyzické i psychické kondice lidí se osvědčila i jiná zvířata, například morčata nebo holubi. O rozšiřování ZOO – terapie v sociální práci se více informací dozvěděli ve čtvrtek 24. května návštěvníci semináře na Krajském úřadě Libereckého kraje. Záštitu nad celodenním seminářem, nazvaným Zvíře v sociálních službách, převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a jeho náměstek pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

Domov důchodců v Jabloneckých Pasekách se otevřel veřejnosti

Vydáno: 23.5.2018

Den plný hudby a zábavy připravilo nejen pro své klienty na středu 23. května vedení Domova důchodců Jablonecké Paseky. V areálu domova se uskutečnil už čtvrtý ročník Zahradní slavnosti, na který se přišel za seniory podívat také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

Liberecký kraj rozdá milion korun na přiblížení menšin většině

Vydáno: 23.5.2018

Poprvé ve své osmnáctileté historii přispěje ze svého rozpočtu Liberecký kraj zvláštní dotací ve výši milion korun na zlepšení současné situace národnostních menšin, které na území kraje žijí. O peníze na podporu svých projektů mohou žádat organizace a spolky od 4. do 18. června. Dotační titul, nazvaný Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, schválila tento měsíc Rada Libereckého kraje a budou jej mít na programu na konci května ještě také krajští zastupitelé.

 

V dluhové pasti vězí na 135 tisíc dnešních seniorů

Vydáno: 21.5.2018

Přednáškou o nebezpečí zadlužení dnešních seniorů přispěl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda ve středu 16. května do debaty Kulatého stolu, který na půdě Krajského úřadu připravilo MPSV spolu s Libereckým krajem. Kulatý stůl navázal na již III. zasedání Platformy LK nad připravovanou strategií politiky stárnutí. Tentokrát byla jeho tématem Bezpečnost a prevence kriminality v seniorském věku. Akce se zúčastnil také náměstek hejtmana LK pro oblast zdravotnictví Přemysl Sobotka.

 

Písničkami a tancem přivítali klienti krajských domovů jaro

Vydáno: 14.5.2018

Klienti z několika krajských domovů, které se starají o osoby se zdravotním postižením, se sešli ve čtvrtek 10. května v Sokolovně Kokonín na 1. Májové veselici. Pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci Pavla Svobody ji připravilo vedení Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou.

 

Ke Dni matek popřál seniorkám kmen malých Indiánů z Jablonce

Vydáno: 11.5.2018

Romantikou starých Májovek ožil ve středu 9. května Domov důchodců ve Velkých Hamrech. Ke Dni matek sem přijely seniorkám poblahopřát děti z MŠ Slunečnice Jablonec nad Nisou, převlečené za malé Indiány. V indiánském duchu se také neslo celé jejich pásmo písniček, říkánek a tanečků. Ke gratulaci předškoláků se připojil i náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

Den rodiny proběhne ve znamení propagace pěstounské péče

Vydáno: 11.5.2018

Na Mezinárodní den rodiny, který si lidé na celém světě připomínají každý rok 15. května, chystá Liberecký kraj spolu s ostatními realizátory kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“ několik akcí, jejichž cílem je vzbudit u veřejnosti zájem o pěstounskou péči. Debaty o náhradním rodičovství se v tento den uskuteční v Turnově, Železném Brodě, České Lípě a Tanvaldu.

 

Školáci by s průměrnou mzdou nevyžili

Vydáno: 10.5.2018

Přes 150 dětí z osmi základních škol Libereckého kraje se ve čtvrtek 10. května sešlo na půdě Krajského úřadu LK. Organizace Škola pro demokracii spolu s vedením kraje zde připravila další setkání jejich žákovských parlamentů. Ve třech skupinkách diskutovali školáci za podpory krajské radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květy Vinklátové a náměstka hejtmana LK pro sociální věci Pavla Svobody o aktuálních tématech. Každá skupina pak v závěru přednesla krátkou prezentaci toho, k čemu v debatě žáci došli.

 

Nová pracovní skupina se zaměří na sociální začleňování

Vydáno: 24.4.2018

Nová Pracovní skupina sociální začleňování Regionální stálé konference v Libereckém kraji byla ustanovena v pondělí 23. dubna na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje. Pracovní skupina, složená ze zástupců Libereckého kraje, obcí, Úřadu vlády ČR, Úřadu práce Liberec a dalších organizací, bude mapovat lokální potřeby v oblasti sociálního začleňování. Současně bude pomáhat hledat finanční prostředky pro pomoc občanům, jimž hrozí sociální vyloučení. Jedním ze členů pracovní skupiny je náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

Sbírkou šatstva opět pomohli krajští úředníci lidem v nouzi

Vydáno: 15.4.2018

Co už jeden nepotřebuje, může ještě posloužit druhému. Životnost staršího oblečení, hraček a vybavení do domácnosti prodlužuje sbírka Krajského úřadu Libereckého kraje, nazvaná Dejte věcem druhou šanci. Každého půl roku ji pro lidi v hmotné nouzi vyhlašuje sociální odbor. V pátek 13. dubna se pod patronací náměstka hejtmana LK pro sociální věci Pavla Svobody uskutečnila sbírka už posedmé.

 

Strana výpisu

... 10 ...