Detail článkuDomovská stránka

Kraj nabízí organizacím další termín, kdy mohou žádat o dotaci na podporu rodiny

V době od 18. května do 31. května mohou ještě neziskové organizace požádat Liberecký kraj o individuální dotaci v oblasti rodinné politiky. O dalším dodatečném termínu rozhodlo vzhledem k současné koronavirové pandemii vedení Libereckého kraje. Vychází tak vstříc těm organizacím, které v době nouzového stavu řešily jiné problémy, a proto žádost o dotaci nezvládly v původní lhůtě podat. Ta končila 15. dubna.

„Velké množství nestátních neziskových organizací v době nouzového stavu upravilo svou činnost a zabývalo se problémy spojenými s pandemií. Proto jsme se rozhodli, že dodatečně umožníme podávat žádosti o individuální dotaci v oblasti rodinné politiky, a přidali jsme další termín pro podávání žádostí,“ potvrdil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 

 Individuální dotace v oblasti rodinné politiky je určena nestátním neziskovým organizacím, které pracují s cílovou skupinou „rodina s dětmi“. „Organizace mohou žádat o podporu projektů na vzdělávací osvětové aktivity v oblasti rodinné politiky, na podporu mezigeneračního soužití a na metodickou podporu v oblasti slaďování rodinného a pracovního života,“ upřesnil Pavel Svoboda.

 

Všechny došlé žádosti posoudí Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje. Poté materiál předloží orgánům kraje s návrhem na rozdělení peněz. Více informací zájemci naleznou na dotačním portálu https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-rodinne-politiky-d453296.htm.

 

  • Kraj nabízí organizacím další termín, kdy mohou žádat o dotaci na podporu rodiny
    Kraj nabízí organizacím další termín, kdy mohou žádat o dotaci na podporu rodiny