Detail článkuDomovská stránka

Kraj počítá s navyšováním míst v domovech pro seniory

Strategický plán pro sociální oblast schválili na svém včerejším zasedání krajští radní. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro léta 2021–2023 počítá mimo jiné s postupným navyšováním kapacity v domovech pro seniory, kde poptávka dnes výrazně převyšuje nabídku.

Nová krajská strategie neznamená odklon od dosavadního trendu. Bude tak pokračovat podpora těch sociálních služeb, které umožňují seniorům i osobám se zdravotním postižením co nejdéle žít svůj život doma.

 

„Ve strategickém plánu počítáme také s rozvojem sítě služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a pro osoby s chronickým duševním onemocněním. V plánu je zahrnuto i pozvolné navyšování pobytových služeb pro seniory. Populace stárne ve všech krajích. Všude pociťují akutní nedostatek míst v domovech pro seniory. Tento problém bude v budoucích letech narůstat, a my se na to musíme připravit,“ uvedl Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

 

Projekty na budování nových pobytových kapacit pro seniory bude Liberecký kraj připravovat v souladu s obcemi, jichž se bude rozšiřování týkat. Domovy pro seniory v celém kraji, včetně soukromých zařízení, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb, disponují v tomto roce 954 lůžky. Domovy se zvláštním režimem mají kapacitu 673 lůžek.

 

Vzhledem k předloženým rozvojovým záměrům obcí se přepokládá v horizontu tří let navýšení kapacity v Základní síti LK o cca 500 lůžek. Rozšiřování kapacity bude ještě předmětem diskuze mezi obcemi. Další navyšování lůžek bude také závislé na demografickém vývoji, doložené potřebnosti z jednotlivých území a dostupných finančních prostředcích.

 

„Nyní připravujeme navýšení počtu lůžek v Domově důchodců Velké Hamry, naší krajské příspěvkové organizaci. Nová lůžka zde vzniknou pro seniory s lehkým chronickým duševním onemocněním a pro seniory trpícími různými typy demence. Kapacita domova vzroste o 42 standardních lůžek, kapacita krizových lůžek bude navýšena o 3 lůžka. Dokončení plánujeme na rok 2022. Dále například chystáme projekt výstavby nového objektu s nabídkou více služeb, a to v Domově se zvláštním režimem a Domově pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou,“ doplnil náměstek Svoboda.

 

Liberecký kraj v následujícím období bude podporovat proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností, včetně rozvoje modelů spolufinancování služeb v jednotlivých částech regionu. Střednědobý plán byl dokončován nestandardně v době vrcholící koronavirové epidemie. I přesto měla odborná i široká veřejnost možnost dokument včetně příloh připomínkovat.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2021–2023 je nedílnou součástí krajské Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb pro rok 2021. Rovněž tato žádost byla na 9. Radě Libereckého kraje v úterý 9. června schválena.

 

Liberecký kraj bude na rok 2021 žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky o částku 1.062.352.000 korun. Jedná se o optimální návrh dotace kraje pro všechny sociální služby, zařazené do krajské Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

 

„V návrhu jsme zohlednili pravděpodobný růst nákladů v oblasti sociálních služeb, a to nejen v souvislosti s možným navyšováním mezd. Do výše dotace, o kterou ministerstvo žádáme, jsme zahrnuli také růst cen energií, potravin i případné rozšíření základní sítě o další sociální služby,“ dodal Pavel Svoboda.

  • Kraj počítá s navyšováním míst v domovech pro seniory
    Kraj počítá s navyšováním míst v domovech pro seniory