Detail článkuDomovská stránka

Na boj proti drogám vydal v roce 2019 kraj bezmála 11 milionů

Na protidrogovou politiku vydal v loňském roce Liberecký kraj zhruba 10,7 milionu korun. Z toho 4,4 milionu směřovalo na podporu odborných služeb protidrogové prevence, jakými jsou terénní programy, kontaktní centra, léčba a resocializace, 5 milionů činila dotace na ošetření osob v záchytných stanicích a nemocnicích. Uvádí to výroční zpráva protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2019, kterou schválila na svém posledním jednání rada kraje.

„Boj se závislostmi je bojem neustálým a Liberecký kraj jej dlouhodobě podporuje. Velký význam mají v tomto boji také preventivní opatření, jako například varovné kampaně. Ty pomáhají k tomu, aby drogám, alkoholu či jiným závislostem nepropadali mladí lidé, právě u nich je prevence důležitá,“ uvedl Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí. „Na prevenci šlo z kraje zhruba 1,2 milionu.“

 

Co se užívání nelegálních látek týče, nalézá se Liberecký kraj hned za regiony s extrémně zasaženými oblastmi, jakými jsou Praha, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Počty těch, kteří drogy užívají, přitom trvale narůstají. Nejrozšířenější nelegální látkou mezi obecnou a školní populací je marihuana, mezi problémovými uživateli pak pervitin.

 

„Síť protidrogových služeb v Libereckém kraji je relativně stabilizovaná, nutno však dodat, že se jedná o síť minimální, která co do typu služeb a dostupnosti péče v rámci území značné rezervy,“ poznamenal náměstek Svoboda.

 

Jako nevyhovující se jeví metodické vedení a nedostatečná podpora primární prevence. „Neziskové organizace trápí nejednotný způsob financování protidrogových služeb, které není dlouhodobé a nemá koncepci. Je vícezdrojové, přičemž organizace musí splňovat řadu pravidel a dodržovat různé povinnosti,“ podotkl Svoboda.

  • Na boj proti drogám vydal v roce 2019 kraj bezmála 11 milionů
    Na boj proti drogám vydal v roce 2019 kraj bezmála 11 milionů