Detail článkuDomovská stránka

Projekt Měsíc fyzioterapie má smysl. Pomáhá a ukazuje seniorům, jak ulevit od bolesti.

Nadační fond Severočeská voda již podruhé poskytl spolku Za lepší život finanční dar ve výši 72.800,- na projekt „Měsíc fyzioterapie v domovech pro seniory Libereckého a Ústeckého kraje“. Díky získaným finančním prostředkům tak může spolek zprostředkovat hodinovou fyzioterapii 1x týdně po celý měsíc pro téměř 30 klientů z Domova sociálních služeb Litvínov, p.o. a z Domova seniorů Vratislavice, p.o.

Fyzioterapie je odvětví rehabilitace, které se zabývá poruchami pohybového aparátu. Cílem fyzioterapeutické péče je navození celkové aktivace organismu klientů, udržení a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti, zlepšení koordinace a dynamiky pohybu a zvýšení psychomotorické aktivity.
„Kvůli nejasnému a roky neřešenému problému sociálně-zdravotního pomezí nikdo nehradí služby fyzioterapie klientům v pobytových sociálních službách. Zdravotní pojišťovny se na placení takové zdravotní péče příliš nepodílejí, poskytovatelé na ni nemají finanční prostředky,“ říká předseda spolku Pavel Svoboda. „Proto mám velkou radost a chtěl bych poděkovat Nadačnímu fondu Severočeská voda za jeho výraznou a opakovanou finanční podporu, díky které můžeme náš projekt realizovat.“


Týmy odborníků obou domovů vytipovaly a navrhly komu poskytnutá péče nejvíce pomůže ke zlepšení jeho zdravotního stavu. „Když jsme dostali nabídku spolku, která by pomohla bezplatně zajistit fyzioterapii některým našim klientům, neváhali jsme ani chvíli. Je naším cílem, aby u nás bylo všem klientům dobře, aby o ně bylo postaráno a cítili se v našem domově jako doma. Víme, že fyzioterapie je pro mnohé nadstandard, který si kvůli financování nemohou, anebo nechtějí dovolit a přitom by pro mnohé byla tak prospěšná!“ zmiňuje Daniela Raulová, ředitelka Domova seniorů Vratislavice.


U lidí, kteří využívají pravidelně služeb odborného fyzioterapeuta, je možné pozorovat velmi brzy zlepšení a nebo stabilizaci zdravotního i psychického stavu, snižování chronické disability.

„Mým přáním je, aby se fyzioterapie stala běžnou a dostupnou záležitostí, která povede ke zkvalitnění života všech našich klientů. Nabídka spolku byla velice příjemná, škoda, že jsme mohli využít jen jeden měsíc a nebylo možné poskytnout všem obyvatelům našeho zařízení. Obecně se dá totiž říci, že fyzioterapie by prospěla úplně každému a to bez výjimky,“ říká Vladimír Vopelka, ředitel Domova sociálních služeb Litvínov.

  • Projekt Měsíc fyzioterapie má smysl. Pomáhá a ukazuje seniorům, jak ulevit od bolesti.
    Projekt Měsíc fyzioterapie má smysl. Pomáhá a ukazuje seniorům, jak ulevit od bolesti.
  • Projekt Měsíc fyzioterapie má smysl. Pomáhá a ukazuje seniorům, jak ulevit od bolesti.
    Projekt Měsíc fyzioterapie má smysl. Pomáhá a ukazuje seniorům, jak ulevit od bolesti.
  • Projekt Měsíc fyzioterapie má smysl. Pomáhá a ukazuje seniorům, jak ulevit od bolesti.
    Projekt Měsíc fyzioterapie má smysl. Pomáhá a ukazuje seniorům, jak ulevit od bolesti.